O projekte Dieťa v bezpečí

Vitajte na stránke, ktorej cieľom je podporiť bezpečné školské prostredie pre deti, ktoré v živote prežili náročné situácie.

Je určená predovšetkým Vám, milí učitelia.

Chceme Vám priniesť naše skúsenosti a vedomosti o tom, čo potrebuje dieťa so špecifickou rodinnou situáciou. Ide o dieťa, ktoré žije v náhradnej rodine a zažilo odlúčenie od matky v útlom detstve, dieťa, ktoré zažilo stratu blízkych ľudí, alebo o dieťa, ktoré v súčasnosti prežíva vo svojej rodine ťažké životné situácie.

Pre dieťa vo Vašej triede ste „významní dospelí“. Mnohé v jeho živote (nielen v čase pobytu v škole) závisí od toho, či sa Vám preň podarí vytvoriť bezpečný priestor. Ak sa bude cítiť prijaté a porozumené, ak ho budete viesť podľa jeho možností a schopností, bude si vytvárať pozitívny vzťah k svetu. Bude sa učiť dôverovať. A zároveň bez strachu a neistoty sa mu bude lepšie učiť a bude s Vami a spolužiakmi spolupracovať.

Pravdepodobne sa v praxi stretávate s deťmi, ktorým sa v škole nedarí – a to nielen s učením, ale aj so správaním. Vy viete, že ich problémom nie je nedostatok schopností, ale zaťažuje ich strata z minulosti či aktuálna situácia rodiny. Udalosti doma majú na dieťa veľký vplyv a vy ako učiteľ máte obmedzené možnosti dieťaťu pomôcť. Napriek tomu môže byť pre dieťa zásadné, čo v škole zažije, ako k nemu budete pristupovať, či Vám bude dôverovať.

Veríme, že v textoch tejto webstránky nájdete informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie porozumieť deťom s ťažkým životným príbehom a inšpiráciu, ako sa im viac priblížiť a ako s nimi pracovať. Priestor venujeme aj porozumeniu náhradným rodinám a rodinám v ohrození. Veríme, že Vám to pomôže efektívnejšie komunikovať s rodičmi ako Vašimi prirodzenými partnermi pri vzdelávaní detí.Veľmi uvítame akékoľvek Vaše reakcie na obsah stránky, ktoré nám môžete posielať cez kontaktný formulár.

Do budúcnosti plánujeme rozšíriť interaktívne možnosti stránky, aby sa mohla stať Vašim komunikačným fórom na vzájomné zdieľanie informácií, nápadov a otázok.

Webstránka vznikla v rámci projektu Dieťa v bezpečí, ktorý realizuje v roku 2019 Návrat, o.z. s podporou Nadácie Orange.
nadacia orange logo