Zoznam ľudí, ktorí sa podieľali na vzniku a realizácii webstránky

Mgr. Dana Koníček Žilinčíková

Odborná konzultantka, tvorba textov


(osobný profil po kliknutí na meno)

Mgr. Eva Stanková

Odborná konzultantka, tvorba textov


(osobný profil po kliknutí na meno)

Mgr. Petra Hlásna

Odborná konzultantka, tvorba textov


Mgr. Lucia Žiaková

Odborná konzultantka, tvorba textov


a ďalší


učitelia z mnohých škôl, ktorí nám dali postrehy, podnety a otázky a zdieľali svoje trápenia i úspechy

ĎAKUJEME