skola inspiracie kacatko
Škaredé káčatko
11. septembra 2020

Mapa našej rozmanitosti

skola inspiracie mapa

Rôznorodosť detí v triede dáva tomuto živému „organizmu“ jedinečnú atmosféru, vzťahy, život.  Deti rozdiely vnímajú inak ako dospelí. Dôležité je, aby si uvedomili, že každý sme iný a odlišnosť je v poriadku.

Život v náhradnej rodine (napr. v pestúnstve, v adopcii, v náhradnej rodinnej starostlivosti) je tiež istou odlišnosťou, ktorá je témou u žiakov, ale aj v ich domácnostiach. O príchode detí do rodín, v ktorých sa nenarodili, sa často hovorí s príchuťou akejsi tajomnosti. Je však dobré rozprávať o tých častiach príbehov, ktoré tajomstvom nemusia byť, a dať im pozitívnu „príchuť“.

Eva Stanková,
Centrum Návrat v Žiline

Príklad aktivity pre triedu, v ktorej je dieťa žijúce v náhradnej rodine