skola inspiracie mapa
Mapa našej rozmanitosti
11. septembra 2020
skola inspiracie oslava
Školská oslava
11. septembra 2020

Škaredé káčatko

skola inspiracie kacatko

Prečo sa to stalo mne? Aké je to „byť iný“? Kto som? Ako ma ovplyvňujú najbližší, s ktorými vyrastám? Kde je moje miesto?

Mnohí z nás dobre poznajú tieto otázky. Nechýbali ani v živote škaredého káčatka. Známa rozprávka z pera H. Ch. Andersena je dobrým námetom na rozhovor s deťmi o tom,  aké je to vyrastať v rodine, v ktorej som sa nenarodil, alebo ako sa žije s neprijatím. Prostredníctvom citového zážitku z príbehu sa žiaci učia vcítiť sa do pocitov iného človeka, ktorý má ťažký životný príbeh

Eva Stanková,
Centrum Návrat v Žiline

Príklad aktivity pre triedu, v ktorej je dieťa žijúce v náhradnej rodine