Vzdelávanie citlivé voči traume alebo Na vzťahoch záleží – konferencia

skola inspiracie oslava
Školská oslava
11. septembra 2020

Vzdelávanie citlivé voči traume alebo Na vzťahoch záleží – konferencia

unnamed (1)

7 hostí z Kanady ponúkne svoje skúsenosti a poznanie v téme Vzdelávania a praxe citlivej k traume.

„Experti a expertky venujúci sa traume hovoria o tom, že najzásadnejší traumatický zážitok v detstve nezvykne byť samotná traumatická spomienka, ale bytostný zážitok, že tu nikto nie je, že som v tom sám/sama. Liečivým sa potom stáva skúsenosť, že tu niekto so mnou je – niekto ma vidí, vníma, snaží sa pochopiť, zaujíma sa o mňa, považuje ma za hodnotného – vytvára so mnou spojenie = VZŤAH.“
PROGRAM
1. SEPTEMBER – 17. NOVEMBER 2023
Pripojením sa ku našim Kanadským inšpiráciám najskôr získate prístup ku siedmim moderovaným videonahrávkam so slovenskými titulkami:
Dr. Sian Philips – Dyadická vývinová prax ako rámec citlivý k traume
V nahrávke priblíži  základné ingrediencie funkčné pri práci s traumatizovanými deťmi a pri ich vzdelávaní. Tieto hlavné prvky sa opierajú o dyadickú vývinovú prax (vychádzajúcu z DDP).
Deni Melim  I. – PACE v školskej triede
V nahrávke rozpráva o programe Belong (Patriť) a o svojich 9-ročných skúsenostiach učiteľky detí s komplexnou traumou. Podelí sa s nami o príbehy týchto detí a s tým, čo im pomáha v školskom prostredí cítiť sa bezpečne ako reagovať na ich náročné prejavy. Na konci cesty sú tieto deti schopné dôverovať, byť otvorené a učiť sa nové veci, čo je obrovský úspech. Vďaka tomu sa môžu vrátiť späť do bežnej triedy.
Deni Melim  II. – Rozhovor s Deni a jej asistentkou Lisou Fitch
Prináležať (Belong): Katolícka školská rada okresu Algonquin and Lakeshore, Kingston, KanadaDeni Melim, Ph.D. je učiteľkou v programe Prináležať (Belong Program) a Lisa je v jej triede pracovníčka s deťmi a mládežou. Doug Hepburn je pedagogický asistent v tomto programe. Doug sa nezúčastnil tohto rozhovoru, ale je neodlúčiteľnou súčasťou programu. V tomto videu Deni a Lisa diskutujú o svojich skúsenostiach s DDP rámcom ako hlavným princípom a reflektujú, v čom a ako je relevantný a vhodný, či už pre deti alebo pre dospelých
Michael Blackburn – Rozhovor
Riaditeľ – Vzdelávacie služby: Školská rada okresu Limestone, Kingston, KanadaMike Blackburn rozpráva o tom, ako on a učiteľský zbor na základnej škole začali hľadať iné spôsoby ako podporiť mnohých žiakov a žiačky, ktorí zažili vývinovú traumu. Mike rozpráva o spoločnej ceste smerom k budovaniu vzťahového bezpečia, ktoré bolo zásadné pre nedôverujúcich žiakov a žiačky, aby sa s ním stretli a zažili ho a potom boli schopní učiť sa. Táto prezentácia je príbehom vytrvalosti, nádeje a dôležitosti líderstva.

Dawn Franks – Rozhovor
Tím Therapeutic Family Care Program – Rozhovor
Terapeutická rodinná starostlivosť (TFC), Cobourg, KanadaTFC je organizácia, ktorú podporujú 3 “úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – presnejšie oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny”. Ľudia v organizácii pracujú s deťmi a dospievajúcimi s komplexnými ťažkosťami, s biologickými, pestúnskymi a adoptívnymi rodinami. Všetci v tíme absolvovali výcvik v Dyadickej vývinovej praxi a psychoterapii – úroveň 1 a úroveň 2. Tím taktiež mal k dispozícii pravidelné konzultácie a supervíziu, aby bolo zabezpečené porozumenie a reagovanie v súlade s intervenciami informovanými a citlivými k traume. Tím spolupracuje často so školským systémom, aby zabezpečil to, že učiteľky a učitelia rozumejú žiakom a žiačkam vo svojich triedach a zároveň im ponúka podporu, aby zvládali náročné správanie, ktoré tak často stojí v ceste učeniu.

V tomto videu sa celý tím rozpráva o tom, ako podporujú učiteľky a učiteľov s využitím DDP rámca. Budete počuť príbehy, ktoré nám pripomínajú, aby sme pri práci s deťmi vždy videli, čo sa skrýva za správaním a uistili sa, že učitelia a učiteľky sú podporovaní v tejto náročnej práci.
Catherine McCabe – Rozhovor
Senior klinická manažérka, Intenzívne služby pre deti, Detská nemocnica, Toronto, KanadaV tomto rozhovore rozpráva Catherine o ceste, ktorou sa z ich organizácie stala organizácia s väčším povedomím o traume (trauma-informed organization). Tím venujúci sa komunitnému duševnému zdraviu z Detskej nemocnice v Toronte podporuje niektoré z tých najzraniteľnejších detí pomocou programu dennej starostlivosti. Ten ponúka špecializované školské prostredie, rodinnú psychoterapiu a komunitných terapeutov a terapeutky, ktorí majú možnosť pracovať s rodinou v ich domácom prostredí. Všetky tímy absolvovali výcvik v Dyadickej vývinovej praxi, ktorá pomáha rodičom starať sa o svoje deti z perspektívy vzťahovej väzby pomocou PACE (hravosť, prijatie, empatia, zvedavosť) a odborníkom a odborníčkam to, aby boli zameraní na vzťahovú väzbu vo svojej práci v rámci školy a v domácom prostredí dieťaťa. Rodinní terapeuti a terapeutky absolvovali doplňujúci výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii. Výsledkom tejto iniciatívy bola systémová zmena, ale aj zmeny na individuálnej úrovni.
19. OKTÓBER 2023
1. panelová online diskusia 14:00 – 15:30
DDP rámec v komplexnej starostlivosti – perspektíva klinickej starostlivosti a pomoci traumatizovaných deťom (aj v školách) – tlmočené
Budú s nami diskutovať a na otázky odpovedať:Sian Phillips, klinická psychologička, Kingston, Kanada
Cheri Crane, Therapeutic Family Care Program, Cobourg, Kanada
Zástupca Institute of Childhood trauma and attachment – George Hull Center, Toronto, Kanada
Catherine McCabe, Garry Hurvitz Center, Toronto, Kanada
MUDr. Peter Pöthe, detský psychiater, Praha, Česká republika
Mária Anyalaiová, psychologička venujúca sa téme traumy a krízovej intervencie aj na školách, Piešťany, Slovensko
Ján Rusiňák, riaditeľ školy, externý poradca Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Stará Ľubovňa, Slovensko
20. OKTÓBER 2023
2. panelová online diskusia 14:00 – 15:30
DDP rámec vo vzdelávaní traumatizovaných detí a vytváraní školského prostredia citlivého voči traume  (Trauma informed education) – tlmočené
Budú s nami diskutovať a na otázky odpovedať:Sian Phillips, klinická psychologička, Kingston, Kanada
Deni Melim, učiteľka, Kingston, Kanada
Michael Blackburn, bývalý riaditeľ, člen rady škôl, Kingston, Kanada
Dawn Franks, členka rady škôl, Barrie, Kanada
Ján Rusiňák, riaditeľ školy, externý poradca Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Stará Ľubovňa, Slovensko
Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie, zakladateľ CEEV Živica a Komenského inštitútu, Zaježová, SlovenskO
Zuzana Laurincová, zavádzanie prístupu citlivého k traume, design and impact manažérka programu v Teach for Slovakia, Slovensko
Viac sa o konferencii dozviete tu.