skola blog co riesia
Čo „riešia“ a čo potrebujú od nás
5. decembra 2019
skola blog dusu alebo peracnik
Všímať si dušu alebo peračník?
20. januára 2020
skola blog co riesia
Čo „riešia“ a čo potrebujú od nás
5. decembra 2019
skola blog dusu alebo peracnik
Všímať si dušu alebo peračník?
20. januára 2020

Zážitkový seminár ako cesta k dieťaťu?

skola blog zazitkovy seminar

Väčšinou sme zážitkové semináre robili pre rodičov, aby si vedeli predstaviť byť v koži dieťaťa alebo sme ich robili pre profesionálov v rezorte sociálnych vecí (psychológov a sociálnych pracovníkov), aby sa im hlbšie alebo inak rozmýšľalo o pomoci dieťaťu.

Po mnohých rokoch, keď sme počúvali, ako učitelia hľadajú cesty k deťom s ťažkými príbehmi a ako niekedy blúdia, sme vyskúšali robiť zážitkové semináre pre nich. A vďaka nim sme postupne našli zdroje a inšpirácie, ako spolu byť oporou deťom. Rozumieť je dôležité.

Tu sú spätné väzby niektorých účastníkov našich učiteľských seminárov:

Seminár bol výborný. Bolo vidno, že máte pri tom srdce i vedomosti. Táto kombinácia je vzácna. Seminár mi pomohol viac chápať dieťa, ktoré je z neúplnej rodiny. Úvodná zoznamovacia aktivita (predstavenie sa pomocou výberu farebného obrázku a hľadania spoločných znakov s vlastným životným príbehom) je využiteľná aj na zoznámenie na začiatku školského roka, aj ako konverzačná aktivita na hodine cudzieho jazyka. 

Zpětná vazba na zážitkový seminář?
Krásný zážitkový seminář, díky kterému jsme se mohli dozvědět spoustu nových informací, či rozšířit si určité vědomosti. Nejvíce mně zaujala část s rozborem (v podobě kreslení „map“ na tabuli), jak reaguje dítě, které má ve svém životě nějaké nenaplnění. Srdečně děkujeme.

Seminár obohatil moje doterajšie poznanie. Prostredníctvom zážitkových aktivít som sa viac dokázala vžiť do role opustených detí a do ich pocitov v náhradnej rodine. Ďalšia aktivita priblížila spôsob rozmýšľania chudobných (bohatých) ľudí, ich hodnotový rebríček, postoje a názory. Techniku prevedenia využijem pri svojich aktivitách. Seminár bol pre mňa inšpiráciou.

Seminar bol prínosný, oceňujem, že prednášajúcii boli odborníci z praxe. Veľmi sa mi páčila prednáška zážitkovou formou.

Spätná väzba na zážitkový seminár Dieťa s ťažkým životným príbehom je z mojej strany viac ako pozitívna – dala mi iný pohľad na dieťa vytrhnuté zo svojej biologickej rodiny. Myslela som si, že sa v tejto problematike viac – menej orientujem, vzhľadom k tomu, že v súkromí mám dve adoptované deti – ale zistila som, že mám rezervy…. Oceňujem profesionálne vedenie seminára. Škoda, že nás limitoval čas a museli sme skončiť napriek tomu, že sme ani zďaleka nevyčerpali tému.

Seminár nevyrieši a nemôže vyriešiť všetky dilemy a trápenia učiteľov, ktoré s deťmi majú, ani nedá univerzálne recepty na túto tému. Ale ponúka mimoriadnu príležitosť, ktorú zvyčajne nemávame: pozrieť sa na túto tému, na správanie týchto detí sebazážitkom. A učitelia sú v tom „machri“ a vedia, že práve zážitkové učenie ide do hĺbky a prináša šancu lepšie si osvojiť „učivo“.

Na seminári sa účastníci oboznámia aj so základnými prístupmi starostlivosti o tieto deti, ktoré prinášajú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj neurovedci. Seminár môže byť preto dobrým základom pre porozumenie celej téme. To môže priniesť do duše učiteľov viac pokoja a mieru. A to je dobrá komodita v škole, nie?

Semináre Atlas bezpečiaDieťa s ťažkým životným príbehom ponúkame ako podporu pre túto tému v rôznom časovom rozsahu. K jednotlivým príbehom detí odporúčame ďalšie konzultácie a supervíziu.

Petra Hlásna,
psychologička,
Návrat